các Trường Trung học Anh (52)

Trent College

Trent College

Nottingham, England, UK

Private | Boarding | Coed

33.480 GBP

St. Christopher School

St. Christopher School

| Dayschool | Coed

10.920 GBP

Nottingham College

Nottingham College

Nottingham, England, UK

22.500 GBP

Grimsby Institute

Grimsby Institute

Lincoln, England, UK

Private | Boarding | Coed

6.980 GBP

d’Overbroeck’s College

d’Overbroeck’s College

Top 10 trường tư thục nội trú đào tạo A-level với học bổng lên tới £6000

Oxford, England, UK

Private | Dayschool | Coed

8.395 GBP

Bellerbys College

Bellerbys College

Brighton, England, UK

Private | Boarding | Coed

48.720 GBP

Ackworth School

Ackworth School

Ackworth, England, UK

Private | Boarding | Coed

29.151 GBP Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding

NMSC - The National Mathematics and Science College

NMSC - The National Mathematics and Science College

Trường trung học quốc gia Toán và Khoa học

Coventry, England, UK

Private | Boarding | Coed

29.500 GBP

Lucton School

Lucton School

Lucton, England, UK

Private | Boarding | Coed

30.240 GBP

Highbury College

Highbury College

Postmouth, England, UK

Public | Dayschool | Coed

16.500 GBP

Portsmouth College

Portsmouth College

Postmouth, England, UK

Public | Dayschool | Coed

16.500 GBP

Cardiff & Vale College

Cardiff & Vale College

Cardiff, Wales, UK

Public | Dayschool | Coed

17.500 GBP

Bexhill College

Bexhill College

Bexhill, England, UK

Public | Boarding | Coed

16.500 GBP Chi phí bao gồm học phí và phí ăn ở ký túc xá

Worthing College

Worthing College

Worthing, England, UK

Public | Dayschool | Coed

18.250 GBP

Oxford Sixth Form College

Oxford Sixth Form College

Oxford, England, UK

Private | Boarding | Coed

24.450 GBP

Ashbourne College

Ashbourne College

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

9.250 GBP

Norwich School Sixth Form

Norwich School Sixth Form

Norwich, England, UK

Private | Boarding | Coed

21.780 GBP

Fine Arts College

Fine Arts College

London, England, UK

Private | Dayschool | Coed

7.520 GBP