các Trường Trung học Canada (103)

Braemar College

Braemar College

Toronto, Ontario, Canada.

Trường nằm tại Trung tâm Toronto chỉ với 5 phút đi bộ tới tháp CN Tower
Sandwich Secondary School

Sandwich Secondary School

Windsor, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

12.000 CAD

Robert Land Academy

Robert Land Academy

Welland, Ontario, Canada

Private | Boarding | Boys

53.965 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Ridley College

Ridley College

St. Catharines, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

68.250 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Bishop’s College

Bishop’s College

Sherbrooke, Quebec, Canada

Private | Boarding | Coed

66.500 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Lakefield College School

Lakefield College School

Peterborough, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

67.000 CAD Đã bao gồm chi phí boarding

Burnaby School District

Burnaby School District

Burnaby, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.500 CAD

CIC - Columbia International College.

CIC - Columbia International College.

Trường Boarding lớn nhất Canada

Hamilton CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

43.785 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở boarding

Vancouver School Board (VSB)

Vancouver School Board (VSB)

Vancouver, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.000 CAD

Toronto District School Board (TDSB)

Toronto District School Board (TDSB)

Hội đồng trường công lập lớn nhất Canada

Toronto, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

16.000 CAD

Southern Ontario Collegiate

Southern Ontario Collegiate

Hamilton CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

28.505 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở homestay

Great Lakes College of Toronto

Great Lakes College of Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

18.900 CAD Cho 10 môn học

DELTASD - Delta School District No. 37

DELTASD - Delta School District No. 37

Delta, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.500 CAD

Calgary Board of Education - CBE

Calgary Board of Education - CBE

Calgary, Alberta, Canada

Public | Dayschool | Coed

12.500 CAD

New Brunswick French International Student Program (NBFISP)

New Brunswick French International Student Program (NBFISP)

Fredericton, New Brunswick, Canada

Public | Dayschool

9.950 CAD

York Regional District School Board

York Regional District School Board

Aurora, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.750 CAD

New Brunswick International Student Program (NBISP)

New Brunswick International Student Program (NBISP)

Fredericton, New Brunswick, Canada

Public | Dayschool | Coed

10.000 CAD

FieldStone Kings College

FieldStone Kings College

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

35.035 CAD

Urban International School

Urban International School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

14.800 CAD

Urban International School

Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.