các Trường Đại học Mỹ (114)

Central Washington University

Central Washington University

Ellensburg, Washington, USA

Public

22.738 USD Chi phí năm học 2019-2020

University of Washington

University of Washington

Seattle, Washington, USA

Public

38.166 USD Chi phí năm học 2019-2020

University of San Francisco

University of San Francisco

San Francisco, California, USA

Public

49.740 USD Chi phí năm học 2019-2020

Rollins College

Rollins College

Winter Park, Florida, USA

Private

51.700 USD Chi phí năm học 2019-2020

Texas A&M University - Corpus Christi

Texas A&M University - Corpus Christi

Corpus Christi, Texas, USA

Public

17.000 USD

University of New Hampshire (UNH)

University of New Hampshire (UNH)

Durham, New Hampshire, USA

Public

32.050 USD

Baylor University

Baylor University

Waco, Texas, USA

Private

42.842 USD Chi phí ước tính cho năm học 2020-2021

Saint Louis University (SLU)

Saint Louis University (SLU)

St. Louis, Missouri, USA

Private

45.960 USD

Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Public

30.510 USD Chi phí ước tính cho 2 kỳ học tập

DePaul University

DePaul University

Chicago, Illinois, USA

Private

40.551 USD

Oglethorpe University

Oglethorpe University

Atlanta, Georgia, USA

Private

39.300 USD

Concordia University Chicago (CUC)

Concordia University Chicago (CUC)

Chicago, Illinois, USA

Private

13.923 USD

Pace University

Pace University

New York City, New York, USA

Private

44.714 USD

Northeastern University

Northeastern University

Trường đại học TOP 1 tại Mỹ về các chương trình đạo tạo Co-op ( Thực tập trả lương )

Boston, Massachusetts , USA

Private

53 USD 2019-2020

Merrimack College

Merrimack College

North Andover, Massachusetts , USA

Private

21.531 USD

Arizona State University

Arizona State University

Tempe, Arizona, USA

Public

25.790 USD

Washington State University

Washington State University

Pullman, Washington, USA

Public

25.473 USD

Florida Atlantic University (FAU)

Florida Atlantic University (FAU)

Boca Raton, Florida, USA

Public

19.432 USD