các Trường Đại học Mỹ (123)

Carroll College

Carroll College

Helena, Montana, USA

Private

Elmhurst University (Elmhurst College)

Elmhurst University (Elmhurst College)

Chicago, Illinois, USA

Private

37.454 USD Chi phí năm học 2019-2020

Bellarmine University

Bellarmine University

Louisville, Kentucky, USA

Private

42.430 USD Chi phí năm học 2019-2020

Alma College

Alma College

Alma, Michigan, USA

Private

42.352 USD Chi phí năm học 2020-2021

Abilene Christian University

Abilene Christian University

Abilene, Texas, USA

Private

37.800 USD

Texas A&M University - Corpus Christi

Texas A&M University - Corpus Christi

Corpus Christi, Texas, USA

Public

17.000 USD

DePaul University

DePaul University

Chicago, Illinois, USA

Private

40.551 USD

Baylor University

Baylor University

Waco, Texas, USA

Private

42.842 USD Chi phí ước tính cho năm học 2020-2021

Saint Louis University (SLU)

Saint Louis University (SLU)

St. Louis, Missouri, USA

Private

45.960 USD

Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Public

30.510 USD Chi phí ước tính cho 2 kỳ học tập

Oglethorpe University

Oglethorpe University

Atlanta, Georgia, USA

Private

39.300 USD

University of Texas at Dallas

University of Texas at Dallas

Dallas, Texas, USA

Public

38.168 USD

Concordia University Chicago (CUC)

Concordia University Chicago (CUC)

Chicago, Illinois, USA

Private

32.660 USD

University of New Hampshire (UNH)

University of New Hampshire (UNH)

Durham, New Hampshire, USA

Public

32.050 USD

James Madison University

James Madison University

Harrisonburg, Virginia, USA

Public

29.106 USD Chi phí ước tính cho 1 năm học tập

Arizona State University

Arizona State University

Tempe, Arizona, USA

Public

25.790 USD

Washington State University

Washington State University

Pullman, Washington, USA

Public

25.473 USD

Pace University

Pace University

New York City, New York, USA

Private

44.714 USD