các Trường Trung học Mỹ (644)

Burlington Notre Dame High Schools

Burlington Notre Dame High Schools

Burlington, Iowa, USA

Private | Dayschool | Coed

23.950 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

Lake Mary Preparatory School

Lake Mary Preparatory School

Lake Mary, Florida, USA

Private | Boarding | Coed

29.000 USD Sau Học bổng. Đã bao gồm chi phí Boarding

The King’s Academy

The King’s Academy

West Palm Beach, Florida, USA

Private | Boarding | Coed

58.000 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Grace Christian Academy

Grace Christian Academy

Houston, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

38.000 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay

Winchendon School

Winchendon School

Winchendon, Massachusetts , USA

Private | Boarding | Coed

63.650 USD Đã bao gồm học phí và ăn ở nội trú 1 năm. Học phí sau học bổng còn 35.000 USD

Northstar Christian Academy

Northstar Christian Academy

Rochester, New York, USA

Private | Dayschool | Coed

19.950 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay

Nativity BVM High School

Nativity BVM High School

Pottsville, Pennsylvania, USA

Private | Dayschool | Coed

19.950 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay (HP năm học 2020-2021)

Dallas Lutheran School

Dallas Lutheran School

Dallas, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

42.050 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Xavier College Prep High School

Xavier College Prep High School

Palm Desert, California, USA

Private | Dayschool | Coed

37.950 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Concordia High School

Concordia High School

Austin, Texas, USA

Private | Dayschool | Coed

43.180 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay. Sau Scholarship còn 38.000

The Village School

The Village School

Houston, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

60.750 USD Đã bao gồm học phí và ăn ở nội trú 1 năm

The Episcopal School Of Texas (TMI Episcopal)

The Episcopal School Of Texas (TMI Episcopal)

San Antonio, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

52.640 USD Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding 1 năm

Marine Military Academy

Marine Military Academy

Harlingen, Texas, USA

Private | Boarding | Boys

43.350 USD Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding 1 năm

Army And Navy Academy

Army And Navy Academy

Carlsbad, California, USA

Private | Boarding | Boys

41.500 USD Đã bao gồm chi phí cho chỗ ăn ở, đồng phục..

The Hockaday School

The Hockaday School

Dallas, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

52.855 USD Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding 1 năm

The Brook Hill School

The Brook Hill School

Bullard, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

46.895 USD Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding 1 năm

St. Stephen's Episcopal School

St. Stephen's Episcopal School

Austin, Texas, USA

Private | Boarding | Coed

50.970 USD

Bishop Guilfoyle High School

Bishop Guilfoyle High School

Altoona, Pennsylvania, USA

Private | Boarding | Coed

39.500 USD (Đã bao gồm chi phí Boarding)