George Swinburne STEM Postgraduate Scholarship

George Swinburne STEM Postgraduate Scholarship

Swinburne University of Technology
Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology

Melbourne, Victoria, Australia

Swinburne University of Technology trường đại học danh tiếng tại Australia và trên thế giới, được thành lập từ năm 1908 tại miền đông của thành phố Melbourne. Swinburne University có bề dày lịch sử trong việc đào tạo chất lượng cao nhiều ngành học dành cho sinh viên lấy bằng đại học và sau đại học nhờ vào sự liên kết chặt chẽ với ngành Công nghiệp Công nghệ thông tin và các trung tâm nghiên cứu trên thế giới. Sinh viên tốt nghiệp tại Swinburne University được trang bị vững vàng các kiến thức và kỹ năng giúp các bạn thành công trong nghề nghiệp.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Swinburne University of Technology
Tên chương trình học bổng George Swinburne STEM Postgraduate Scholarship
Loại học bổng 0
Bậc học Master
Giá trị học bổng 30%

Số lượng

Chuyên ngành
  • Master of Engineering Science
  • Master of Information Technology
  • Master of Professional Engineering
  • Master of Science (Biotechnology)
  • Master of Construction and Infrastructure Management
  • Master of Data Science
  • Master of Cybersecurity
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Điều kiện chi tiết

- Là sinh viên quốc tế

- Bắt  đầu học kì 1, 2 năm 2020

Học bổng khác của trường

Swinburne University of Technology

Swinburne International Excellence Postgraduate Scholarship

Up to $21.000

10% -25% for every years, maximum $21.000 for 2 yearsrnMaster of Information Technology (Professional Computing) or Master of Science (Network Systems: $2.500(Cố định)

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Swinburne University of Technology

Swinburne International Excellence Undergraduate Scholarship

Up to $38.000

10% - 20% every years, maximum 4 years\r\nUp to $38.000 for duration of your course

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Swinburne University of Technology

Swinburne International Excellence Pathway Scholarship

$2500 đến $5000

$2.500 cho 1 năm, tối đa nhận 2 năm

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học khóa Pathway lên Đại học

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

University of Technology Sydney UTS

South East Asia Postgraduate Business Merit Scholarship

25% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

University of Technology Sydney UTS

UTS Grant for Masters by Coursework Students

$3,000 the first session

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

University of Technology Sydney UTS

Postgraduate Academic Excellence Scholarship

$5,000 first session

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

University of Technology Sydney UTS

International Postgraduate Coursework Full Tuition Scholarship

100% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

University of Technology Sydney UTS

UTS Science International Diploma to Degree Scholarship for Excellence (INSEARCH)

$5.000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Manhattan College

International Scholarship

$ 6,000 - $ 30,000

mỗi năm

Chi tiết

Rollins College

Presidential Scholarships

$24,000/năm

GPA >3.3

Chi tiết

Rollins College

Centennial Scholarships

$ 5,000 - $ 20,000

GPA >3.1

Chi tiết

Rollins College

Donald J. Cram Science Scholarships

$5,000/năm

Chi tiết

Rollins College

Alonzo Rollins Scholarships

$27,000/năm

GPA >3.5

Chi tiết