Học bổng du học Anh

Tên trường Học bổng Cấp học Giá trị Điều kiện

University of Lincoln

Centre of Excellence Scholarship

2.000 Bảng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Dundee

Scholarship for Vietnamese student

International Year One Pre-Master 50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

University of Greenwich

Scholarship for Vietnamese student

International Year One Pre-Master 50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Bangor University

Scholarship for Vietnamese student

International Year One Pre-Master 50% học phí

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

De Montfort University

Scholarship for Vietnamese student

International Year One Pre-Master 50% học phí

Ulster University

Master Scholarships

Master Up to £4000 scholarship

Tiếng Anh 6.0

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Northumbria University

Master Scholarships

Master Up to £5,400

Tiếng Anh 6.5

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Oxford Sixth Form College

Học bổng giá trị 20% cho chương trình NCUK

High School 20% Học phí

Oxford Sixth Form College

Học bổng dành cho học sinh theo học chương trình tại trường A Level, BTEC và IGCSE

High School 40% Học phí

Tiếng Anh 6.5

University of Gloucestershire

Automatic Scholarships

Bachelor Master £4,000

Phải accept offer và pay first fee instalment

University of the West of England Bristol (UWE Bristol)

Master Scholarships

Master 50% học phí

Trong 1 năm

Personal Statement

University of Huddersfield

Southeast Asian Scholarship

Bachelor Master Up to £8,000

Học sinh Vietnam, Singapore, Laos, Cambodia, Myanmar đăng ký học full-time

Kingston Universtiy

International Scholarship

Bachelor Master £2,000

Cho năm đầu tiền

Robert Gordon University

RGU International Student Discount

Bachelor Master £3,000

£3,000 cho Bachelor £2,000 cho Master

Sinh viên quốc tế apply vào ngành

Robert Gordon University

Chevening Scholarship

Master 100% chi phí + học phí

Sinh viên quốc tế apply vào ngành

Robert Gordon University

BP

Bachelor £2,000 per year

Trong 2 năm

Sinh viên quốc tế apply vào ngành

Birmingham City University

BCU Achievement Scholarship

Master £3,000

Tốt nghiệp ĐH hạng 1 hoặc 2 từ BCU và học tiếp lên thạc sĩ

Birmingham City University

Postgraduate Scholarships

Bachelor Master  up to £2,000

Brunel University London

MBA Scholarship

Master  £6,500

SV tham gia chương trình học MBA appliction form (bắt đầu từ 15/2/2019)

Brunel University London

International Excellence Scholarship 2019/20

Master £6,000

3 năm