Học bổng du học Mỹ

Tên trường Học bổng Cấp học Giá trị Điều kiện

Virginia International University

Welcome - Regional Scholarship

Bachelor Master $ 500

Chia cho 2 học kỳ liên tiếp

GPA 2.75/4.0 - Tiếng Anh IELTS: 6.0/TOEFL(iBT/pBT): 79/550

Virginia International University

Face of Regional Scholarship

Bachelor Master 50% học phí

chia cho 2 học kỳ liên tiếp

GPA 3.5/4.0 - Tiếng Anh IELTS: 6.0/TOEFL(iBT/pBT): 85/575

Virginia International University

The Best of Regional Scholarship

Bachelor Master Toàn bộ học phí

chia cho 2 học kỳ liên tiếp

GPA 3.7/4.0 - Tiếng Anh IELTS: 6.5/TOEFL(iBT/pBT): 90/575

Virginia International University

Presidential Academic Scholarship

Bachelor Master $3000 - toàn bộ học phí

chia cho 2 học kỳ liên tiếp

GPA 3.9/4.0

Virginia International University

Dean’s Academic Scholarship

Bachelor Master $2000/năm

chia cho 2 học kỳ liên tiếp

GPA 3.0/4.0

Virginia International University

Campus Employment Scholarship

Bachelor Master $ 500 - $ 4,000

Chia cho 2 kỳ học liên tiếp

GPA 3.0/4.0

Virginia International University

Special Achievement Scholarship

Bachelor Master $1,000 - $3,000

Chia cho 2 học kỳ liên tiếp

GPA 3.0/4.0

Manhattan College

International Scholarship

Bachelor $ 6,000 - $ 30,000

mỗi năm

Rollins College

Presidential Scholarships

Bachelor $24,000/năm

GPA >3.3

Rollins College

Centennial Scholarships

Bachelor $ 5,000 - $ 20,000

GPA >3.1

Rollins College

Donald J. Cram Science Scholarships

Bachelor $5,000/năm

Rollins College

Alonzo Rollins Scholarships

Bachelor $27,000/năm

GPA >3.5

Alliant International University

International Scholarship

Bachelor $ 8,000 - $ 20,000

Aviation Institute of Maintenance

International Student Scholarship - AIM

Bachelor $2,500

Dean College

Merit Scholarships

Diploma Bachelor $5,000 - $15,000

Northeastern University

Merit Scholarships

Bachelor $10,000 - $28,000

$10,000 - $28,000 cho năm đầu và $5,000 - $14,000 cho những năm tiếp theo

University of Massachusetts Boston

Beacon’s Merit Scholarship

Bachelor $4,000 -$8,000

GPA 3.4+

University of Massachusetts Boston

Dean’s Scholarship

Bachelor $10,000 - $14,000

GPA 3.4+

SAT: 1170/ SAT: 24

University of Massachusetts Boston

Chancellor’s Scholarship

Bachelor $15,000 - $25,000

GPA 3.6+

SAT: 1270/ ACT: 26

Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

Foundation International Year One $4,000 - $8,000