International Chairman’s Award

International Chairman’s Award

Elmhurst University (Elmhurst College)

Trường Elmhurst College là trường Liberal Art College thành lập năm 1871, tọa lạc tại thành phố Chicago, bang Illinois. Elmhurst cung cấp chương trình đào tạo đa dạng, liên tục tuyển sinh và cấp nhiều học bổng có giá trị hấp dẫn cho sinh viên.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Elmhurst University (Elmhurst College)
Tên chương trình học bổng International Chairman’s Award
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 20,000

Được gia hạn suốt 4 năm với điều kiện duy trì

Hạn nộp Tự động

Điều kiện chi tiết

Được trao cho bất kỳ sinh viên năm nhất nào sẽ học tại Elmhurst.

Học bổng khác của trường

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

International Graduate Scholarship

Giá trị: $ 5,000

Thạc sĩ

Transfer International Discovery Award

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

Merit Scholarships

Giá trị: $ 8,000 - $ 17,000

Cử nhân

International Discovery Award

Giá trị: $ 1,000 - $ 5,000

Cử nhân

GPA 5.0 trở lên

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Aviation Institute of Maintenance Cấp học Điều kiện Aviation Institute of Maintenance

International Student Scholarship - AIM

Giá trị: $2,500

Cử nhân

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

Merit Scholarships

Giá trị: $ 8,000 - $ 17,000

Cử nhân

International Discovery Award

Giá trị: $ 1,000 - $ 5,000

Cử nhân

GPA 5.0 trở lên

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: 22,000 USD/1 năm

Cử nhân

The Knox School Cấp học Điều kiện The Knox School

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $24,000 / năm

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Business & Economics South East Asia Merit Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên

University of Western Australia, Australia Cấp học Điều kiện University of Western Australia, Australia

Foundation and Diploma Scholarship

Giá trị: $2,500 - $7,500

Cao đẳng , Dự bị đại học

Sinh viên Việt Nam học Foundation hoặc Diploma tại Taylors College

Central Queensland University (CQUniverisity), Australia Cấp học Điều kiện Central Queensland University (CQUniverisity), Australia

The International Engagement Research Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Canada West, Canada Cấp học Điều kiện University of Canada West, Canada

UCW - Southeast Asia (SEA) Regional Grant

Giá trị: $ 18,900

Cử nhân , Thạc sĩ

Anglia Ruskin University, UK Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University, UK

International Early Payment Discount

Giá trị: £ 1.000

Cử nhân , Thạc sĩ