Laureate Australia Business Merit Scholarship

Laureate Australia Business Merit Scholarship

Torrens University Australia
Torrens University Australia

Torrens University Australia

Adelaide, South Australia, Australia

Torrens University Australia là ngôi trường có mức học phí thấp nhất tại Úc đối với sinh viên quốc tế. Với lợi thế về chi phí của trường cũng là nhờ vào địa điểm đặt tại Adelaide – thành phố có chi phí thấp nhất nước Úc, một trung tâm đô thị lớn sầm suất với kiến trúc hiện đại và nền văn hóa đa dạng, đầy màu sắc với lối sống vô cũng thoải mái với hơn 1 triệu người dân.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Torrens University Australia
Tên chương trình học bổng Laureate Australia Business Merit Scholarship
Loại học bổng 0
Bậc học Bachelor , Post Gradutate
Giá trị học bổng 25%

Số lượng

Chuyên ngành

Business

Hạn nộp 31/12/2019
Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Điều kiện chi tiết

- SInh viên quố tế

Học bổng khác của trường

Torrens University Australia

Alternative Study Path Business, Health, Hospitality & Design 15% Scholarship

15%

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Torrens University Australia

Laureate Australia Design Merit 20% Scholarship

20%

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Torrens University Australia

Here to Educate (Education) 20% Scholarship

20% học phí

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Torrens University Australia

Online Business Scholarships up to 30%

Chi tiết

Torrens University Australia

Design Merit 20% Scholarship

20% học phí

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

University of Technology Sydney UTS

South East Asia Postgraduate Business Merit Scholarship

25% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

University of Technology Sydney UTS

UTS Grant for Masters by Coursework Students

$3,000 the first session

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

University of Technology Sydney UTS

Postgraduate Academic Excellence Scholarship

$5,000 first session

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

University of Technology Sydney UTS

International Postgraduate Coursework Full Tuition Scholarship

100% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

University of Technology Sydney UTS

UTS Science International Diploma to Degree Scholarship for Excellence (INSEARCH)

$5.000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Manhattan College

International Scholarship

$ 6,000 - $ 30,000

mỗi năm

Chi tiết

Rollins College

Presidential Scholarships

$24,000/năm

GPA >3.3

Chi tiết

Rollins College

Centennial Scholarships

$ 5,000 - $ 20,000

GPA >3.1

Chi tiết

Rollins College

Donald J. Cram Science Scholarships

$5,000/năm

Chi tiết

Rollins College

Alonzo Rollins Scholarships

$27,000/năm

GPA >3.5

Chi tiết