Vietnam Academic Excellence Scholarships

Vietnam Academic Excellence Scholarships

University of Huddersfield
University of Huddersfield

University of Huddersfield

Huddersfield, England, UK

Đại học University of Huddersfield xếp hạng 41 quốc gia (theo The Guardian 2019), trường được đánh giá là một trong những trường có chất lượng đào tạo cao tại Anh, nội dung đào tạo mang đậm tính thực tiễn và ứng dụng cao và luôn được sinh viên của trường đánh giá mức độ hài lòng cao. Trường nhận được giải thưởng “Trường Đại học mới có chất lượng đào tạo cao” của Times Higher Education Supplement.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng University of Huddersfield
Tên chương trình học bổng Vietnam Academic Excellence Scholarships
Loại học bổng
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng Up to 4000

Số lượng 0

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh

Thông tin chi tiết

  • GPA of 8.0 or above = £4,000 scholarship
  • GPA of 7.5-7.99 = £3,000 scholarship
  • GPA under 7.5 = £2,000 scholarship
  • Eligible for ALL Business School, School of Education and Professional Development and School of Computing and Engineering programmes – undergraduate and postgraduate
  • Must be an applicant originating from Vietnam
  • All Business School, School of Education and Professional Development and School of Computing and Engineering scholarships are automatically awarded upon application to the University of Huddersfield. No separate application is required for the above.

Học bổng khác của trường

University of Huddersfield

Southeast Asian Scholarship

Up to £8,000

Học sinh Vietnam, Singapore, Laos, Cambodia, Myanmar đăng ký học full-time

Chi tiết

University of Huddersfield

Scholarships for new international students

£2,000

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

University of Stirling

JV Merit Progression Scholarship

£1,000 to £3,000 cộng giảm £4,000 học phí

Postgraduate Student-Facing Element giảm £4,000 học phí cộng với Học bổng Merit Progression Scholarship: £1,000 (Achieve 60%+) £2,000 (Achieve 70%+) £3,000 (Achieve 80%+)

Chi tiết

University of Stirling

Enhanced Progression Scholarships

£2,000 to £7,000 cộng giảm £4,000 học phí

Học bổng lên đến £3,000 cho năm đầu tiên £2,000/ những năm tiếp theo cộng với Undergraduate Student-Facing Element giảm £4,000 học phí Từ năm thứ hai trở đi: £2,000/ năm

Chi tiết

University of Stirling

INTO University of Stirling Early Bird Scholarship

£4,000

Chi tiết

Solent University

Master Scholarships

Up to £5,400

Sinh viên xuất sắc

Chi tiết

University of Roehampton

Master Scholarships

Up to £5,400

Sinh viên xuất sắc

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Kingsway Academy

Học bổng đầu vào

$2,000-$5,000 CAD

70% - 75%: CAD 2,000\r\n76% - 80%: CAD 3,000\r\n81% - 90%: CAD 4,000\r\n96% trở lên: CAD 5,000

Chi tiết

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Entrance Scholarship

65% - 75% học phí

GPA A

SAT

Chi tiết

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Entrance Scholarship

15% học phí

Chi tiết

University of Prince Edward Island (UPEI)

Guaranteed Scholarships

$500- $3,000

Xét dựa theo GPA học sinh đạt được trong quá trình học Đại học ở UPEI

GPA 8.0 trở lên

Chi tiết

University of Prince Edward Island (UPEI)

Entrance scholarships

$1,000 to $3,000

Học bổng được trừ thẳng vào học phí của học sinh

GPA 90% trở lên, thuộc Top 5% -10% của trường - Ielts 6.5 trở lên

Chi tiết